Jak Marijke porusza się w zaprzęgu?
Patrzcie i podziwiajcie:-)

więcej fotek na stronie Fryzka – www.fryzek.blog.pl